Diensten

SCHATTINGEN

Heeft U al een objectieve marktconforme schatting?

Er bestaan vele mogelijkheden van schatting.

Maar heeft u al een objectief en schriftelijk schattingsverslag, onafhankelijk van de partij die ze opstelt ?

Via verschillende methodes en berekeningen, onderzoek, ervaring en plaatsgebondenheid kan een objectief schattingsverslag tot stand komen. Maar zoals u weet hangt de prijs van een woning evengoed af van mode-trends, omgeving, buren, toekomstperspectieven, economische situaties, tijdslimieten, familiale omstandigheden, woonkwaliteitsnormen, enz ....

VERKOPEN

Alles start met een marktconforme waardering van uw vastgoed. 

Vooral we van start gaan, wordt het verkoopdossier samengesteld.  Dit omvat alle wettelijk verplichte documenten die nodig zijn voor de verkoop.   Wij vragen voor u het EPC aan, zorgen voor de electriciteitskeuring, het bodemattest, de informatie Ruimtelijke Ordening, enz.

Er wordt ook een professionele fotoshoot gehouden van het te verkopen vastgoed.

Daarna gaan we over tot de publiciteit van uw vastgoed via internet, etalage, bord,…. Ons CMS (management system) is hierbij een heel handige tool.  Ons klantenbestand wordt hierbij quasi automatisch gecontacteerd bij nieuwe panden.

De bezoeken worden georganiseerd op maat en vraag van de geïnteresseerden.  Uiteraard wordt u als verkoper regelmatig hierover gebriefd.  U bent betrokken partij en er wordt telkens overlegd bij elke belangrijke stap!

Wij staan in voor de verkoopovereenkomst of optie in eventuele samenspraak met uw notaris.

Eindafhandeling na akte zoals opname van meterstanden enz.

Kortom, een volledige begeleiding van A tot Z!

VERHUREN

Verhuren is een heel intensieve activiteit.  Het vinden van een goede en solvabele huurder, waarmee het klikt, is onze uitdaging.  Hierbij komt dat de huurwetgeving constant onderhevig is aan veranderingen.   De contracten en plaatsbeschrijvingen moeten up to date zijn, want de gevolgen kunnen groot zijn!

Ons kantoor is hierin gespecialiseerd. 

In ons verhurings-diensten pakket zit volgende service :

 • dossiersamenstelling
 • nauwgezet zoeken van huurders via bestaande wachtlijst, etalage, publiciteit, etc…
 • bezichtigingen op alle tijdstippen (ook zaterdag en 's avonds)
 • bemiddelen als tussenpersoon tussen huurder en verhuurder
 • nazicht solvabiliteit
 • huurovereenkomst opstellen
 • plaatsbeschrijving maken voor intrede + uittrede
 • jaarlijkse indexering
 • bijstand bij mogelijke geschillen

RENOVATIE en PROJECTONTWIKKELING

Dacht U aan renoveren of aan nieuwbouw ?

Opteert u voor de charme van een bestaande woning, maar wil u ze aanpassen aan de hedendaagse noden of aan nieuwe interesses, dan kunnen wij voor u het een en het ander doen!

Sinds jaren helpen wij cliënteel met het adviseren bij grote, goedkope als duurdere renovaties.

Kent u geen vakmensen om de renovatie uit te voeren of kent u ze wel maar heeft u geen referenties qua uitvoering, dan bieden wij u met veel plezier onze diensten aan die u helpen om u zonder kleerscheuren doorheen uw renovatie te leiden. Wij werken samen met een team van aannemers die ons dat garanderen.

Naast vastgoedmakelaar zijn we ook projectmakelaar.  Ons laatste project te Grootzand Grembergen is hiervan een geslaagd voorbeeld.   Zie www.dynabo-invest.eu

FISCALITEIT

Wat brengt het U fiscaal op?

Op een woning kan u snel veel geld besparen als u het juist aanpakt !

 • Denkt u ook aan het beste rendement of kent u het beste rendement wel ?
 • Is uw aan- of verkoop wel verantwoord ?
 • Hoe geef ik optimaal mijn transactie aan in mijn belastingen ?
 • Wat kost wat en wat kost hoeveel ?
 • Zit uw pand in een vennootschap, zo ja, hoe pak ik dit aan ?
 • Wil u een pand in een vennootschap inbrengen ?
 • Hoe verwerkt ik het beste mijn vastgoed-boekhouding ?
 • Wil u uw patrimonium-vennootschap verkopen ?
 • Wil u een patrimonium-vennootschap kopen ?
 • Wenst u een objectieve doorlichting van uw boekhouding ?
 • Wil u een balans-analyse ?
 • .............

Op al uw vragen kunnen wij u dienstig zijn om u de beste situatie voor te stellen.